Aandeelhoudersovereenkomst

 

Als u samen met anderen een BV opricht dan is het raadzaam om een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen. In deze overeenkomst worden de onderlinge verhoudingen tussen de aandeelhouders vastgelegd. Hoe handelt u bijvoorbeeld als een van de aandeelhouders langdurig arbeidsongeschikt raakt? Of wat te doen als iemand een bod doet op de aandelen van de BV? Wat doet u als er een conflict ontstaat tussen de aandeelhouders? Er zijn genoeg zaken te bedenken die niet in de statuten van de BV geregeld zijn maar waarvoor het toch verstandig is om afspraken over te maken. Deze afspraken legt u vast in een overeenkomst. De statuten regelen in beginsel de basisafspraken, de aandeelhoudersovereenkomst regelt de specifieke afspraken. Doordat een aandeelhoudersovereenkomst in tegenstelling tot de statuten niet openbaar is blijven deze specifieke afspraken vertrouwelijk.

Maar wat zet u allemaal in een aandeelhoudersovereenkomst?

Omdat de aandeelhoudersovereenkomst specifieke afspraken bevat kan dit voor iedere onderneming verschillend zijn. De volgende onderwerpen komen bijvoorbeeld vaak in aandeelhoudersovereenkomsten terug:

 • besluitvorming van het bestuur en goedkeuring
  van aandeelhouders;
 • regeling omtrent hoe te handelen bij een
  patstelling tussen aandeelhouders/bestuurders (deadlock);
 • regeling omtrent vervreemding van aandelen
  (right of first refusal, tag along en drag along);
 • uitgebreide regeling omtrent aanbieding van
  aandelen en prijsbepaling;
 • dividendbeleid;
 • non-concurrentiebeding;
 • geheimhouding.

Uiteindelijk neemt u in een aandeelhoudersovereenkomst algemene en specifieke bepalingen op met de bedoeling de samenwerking tussen de aandeelhouders te vergemakkelijken. Geschillen en niet duidelijk gemaakte afspraken tussen aandeelhouders kunnen immers de gang van zaken van de BV flink in gevaar brengen.

Hulp nodig bij het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst? Neem contact met mij op.

aandeelhoudersovereenkomst
aandeelhoudersovereenkomst