Meer goed nieuws voor ouders: betaald ouderschapsverlof

Op 8 januari jl. schreef ik over ander goed nieuws voor aanstaande ouders. Het geboorteverlof geeft werknemers waarvan de partner bevalt sinds dit jaar recht op betaald verlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Nu is er nog meer goed nieuws voor ouders.

Europa moet namelijk socialer worden, het combineren van werk en privé moet makkelijker worden, de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt moet verbeteren en vaders moeten meer tijd krijgen met hun gezin. Daarom heeft het Europees Parlement nieuwe regels aangenomen over het ouderschapsverlof.

Op dit moment hebben ouders in Nederland al recht op, in beginsel, een onbetaald ouderschapsverlof van 6 maanden. Als de nieuwe Europese regels in Nederland worden ingevoerd dan hebben ouders straks recht op minimaal 2 maanden betaald en 2 maanden onbetaald ouderschapsverlof.

Helaas is het nog niet zo ver. De regels moeten eerst nog door de Europese Raad worden goedgekeurd. Dan hebben de EU-landen nog 3 jaar de tijd om eraan te voldoen. Nog even geduld dus!

Wilt u meer weten over de nieuwe regels over ouderschapsverlof, hoe het nu is geregeld of informatie over andere verlofvormen, neemt u dan contact met mij op. f

Man-met-kind-aan-het-werk de Waal jurist
Man-met-kind-aan-het-werk de Waal jurist