De WAB komt eraan, de ketenregeling wijzigt!

Zoals ik in mijn vorige blog schreef informeer ik u in vijf blogs over de wijzigingen die de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt in het arbeidsrecht. De WAB wijzigt ook de ketenregeling. De ketenregeling regelt hoeveel tijdelijke arbeidsovereenkomsten u uw werknemer achtereenvolgens mag aanbieden. Ketenregeling naar oud recht Voor de inwerkingtreding van de Wet […]

De WAB komt eraan, het arbeidsrecht wijzigt!

WAB-door Daniele de Waal de jurist voor het MKB

We zijn nog maar net gewend aan de regels van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en een nieuwe wet is aangenomen. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De WAB wijzigt het arbeidsrecht op belangrijke punten. Deze nieuwe wet moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in vaste dienst te nemen, terwijl flexwerk mogelijk […]

Thuiswerken, werkgevers let op, u bent verantwoordelijk!

Thuiswerken! U bent verantwoordelijk De-waal-jurist-voor-het-mkb

Vandaag was ik aan het werk en zat ik met mijn laptop in de tuin. Wat heerlijk, thuiswerken! Of deze werkplek ook ergonomisch verantwoord is…..? Als zelfstandig ondernemer ben ik daar natuurlijk alleen zelf verantwoordelijk voor. Maar wat nu als uw werknemers thuis willen werken? Wie is er dan verantwoordelijk voor de thuiswerkplek? Vaak staan […]

Vakantiedagen vervallen 1 juli 2019

Vervallen vakantie dagen De Waal jurist voor het MKB

De wettelijke vakantiedagen die een werknemer in 2018 heeft opgebouwd maar niet heeft opgenomen vervallen per 1 juli 2019. Werkgevers, informeer uw werknemers hier tijdig hierover!   Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen Alle werknemers hebben per jaar minimaal recht op viermaal de wekelijkse arbeidsduur aan vakantiedagen. Dit zijn de zogeheten wettelijke vakantiedagen. Daarnaast kan een werknemer […]

Stijging van het wettelijk minimumloon van bijna €20!

Tweemaal per jaar past de minister van SZW het wettelijk minimumloon aan, aan de gemiddelde contractontwikkelingen. Zo steeg het wettelijke minimumloon in januari met €21,60. Ook per 1 juli wordt een stijging van het wettelijk minimumloon doorgevoerd van bijna €20 bruto per maand. Door deze stijging krijgen werknemers minimaal recht op: €1.635,60 per maand; €377,45 […]

Vrij met de feestdagen? Vrolijk Pasen!

Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaart, Pinksteren. Er staat weer een aantal feestdagen voor de deur. Maar zijn werknemers vrij met de feestdagen of moeten zij gewoon werken? Zoals ik eind vorig jaar al in mijn blog over feestdagen schreef zijn veel werknemers dan vrij. Maar vanzelfsprekend is het zeker niet. In de wet staat […]

Meer goed nieuws voor ouders: betaald ouderschapsverlof

Man-met-kind-aan-het-werk de Waal jurist

Op 8 januari jl. schreef ik over ander goed nieuws voor aanstaande ouders. Het geboorteverlof geeft werknemers waarvan de partner bevalt sinds dit jaar recht op betaald verlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Nu is er nog meer goed nieuws voor ouders. Europa moet namelijk socialer worden, het combineren van werk en privé moet makkelijker […]

De arbeidsovereenkomst DGA

De arbeidsovereenkomst DGA

Als bestuurder en enig aandeelhouder van uw BV wordt u ook wel DGA genoemd, directeur groot aandeelhouder. Als DGA werkt u voor uw eigen BV, u bent als het ware bij uzelf in dienst, werkgever en werknemer tegelijk. Werknemers werken op basis van een arbeidsovereenkomst. Dit is niet anders voor een DGA. Gevoelsmatig wellicht een […]

Wintersport niet fijn voor werkgevers

werknemer arbeidsongeschikt door wintersport werkgever is de dupe

Het is weer krokusvakantie en veel Nederlanders zitten lekker in de sneeuw. Voor mij is het helaas al weer 7 weken geleden dat ik op skies stond. Wintersport, een heerlijke vakantie. Maar tijdens wintersport worden ook veel blessures opgelopen, gemiddeld zo’n 90.000 per jaar heb ik me laten vertellen. Met een flinke wintersportblessure kan het […]

Blue Monday

Blue Monday

Ik heb begrepen dat we vandaag met zijn allen heel erg treurig en neerslachtig moeten zijn want het is Blue Monday. Maar waarom zijn we dan juist vandaag zo weemoedig? Nou ga maar na, we hebben in de decembermaand veel te veel gegeten en gedronken, te veel geld uitgegeven, onze conditie is zo achteruit gegaan […]