Nog 27 dagen voor het aanvragen van compensatie transitievergoeding ‘oude’ gevallen

Heeft u transitievergoedingen betaald bij de beëindiging van arbeidsovereenkomsten wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Vraag dan nu compensatie voor de transitievergoeding aan bij het UWV. Voor transitievergoedingen betaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 kan dit nog tot 1 oktober 2020.

 

Een werkgever moet loon doorbetalen aan een zieke werknemer. Als de werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever de zieke werknemer ontslaan. De zieke werknemer heeft dan meestal recht op een transitievergoeding.

 

Per 1 april 2020 is de regeling compensatie transitievergoeding van kracht. Werkgevers kunnen nu bij het UWV compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die zij aan werknemers betaald hebben bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

 

De regeling compensatie transitievergoeding geldt voor transitievergoedingen vanaf 1 juli 2015. De ziekteperiode van twee jaar mag dan niet voor 1 juli 2015 zijn afgelopen. Voorwaarde is dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan. De wijze waarop het ontslag is geregeld, via het UWV, de kantonrechter of met wederzijds goedvinden is niet van belang.

 

Compensatie voor een transitievergoeding die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020, de ‘oude’ gevallen, is uitbetaald moet uiterlijk 30 september 2020 aangevraagd worden. Het is als werkgever dus belangrijk dat u nu actie onderneemt. Inventariseer wie er in die periode ziek uit dienst is gegaan en aan wie de transitievergoeding is uitbetaald. U heeft nog maar 27 dagen om de compensatie aan te vragen.

 

Voor ‘nieuwe’ gevallen, dat wil zeggen transitievergoedingen die zijn uitbetaald vanaf 1 april 2020, geldt dat binnen 6 maanden na uitbetaling de compensatie aangevraagd moet zijn.

 

Meer weten over de compensatieregeling of hulp nodig bij het ontslag van een zieke werknemer? Neem contact met mij op.

compensatie transitievergoeding
compensatie transitievergoeding