Disclaimer

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan deze website van Danielle de Waal, alsmede op alle aanbevelingen en/of diensten die middels deze website worden gedaan of verricht.

 

Informatie en aansprakelijkheid

De op deze website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. Danielle de Waal zal niet aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van deze website en/of de onmogelijkheid daartoe, daaronder begrepen schade, die het gevolg is van viruses of enige onjuistheid of onvolledigheid van informatie, tenzij dergelijke schade veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid van de kant van Danielle de Waal.

 

Gelinkte websites

Deze website kan links naar externe websites bevatten. Danielle de Waal is niet aansprakelijk als gevolg van het gebruik of de inhoud van externe websites, waarnaar deze website links bevat of externe websites, die links naar deze website bevatten.

 

IE rechten

Alle rechten op deze website behoren toe aan Danielle de Waal, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Tenzij anders aangegeven, geldt dat tevens voor de op deze website opgenomen informatie.