25 mei 2018, staat die dag ook in uw geheugen gegrift?

Staat 25 mei 2018 ook in uw geheugen gegrift? De dag dat de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking trad. We zijn inmiddels een jaar verder. Heeft u uw werknemers inmiddels over de AVG geïnformeerd?

 

De AVG brengt niet alleen mee dat u van alles over persoonsgegevens moet registreren. Onder de AVG bent u als werkgever ook verplicht om uw werknemers te informeren. Werknemers hebben er namelijk recht op te weten welke persoonsgegevens u van hen hebt en wat u daar mee doet.

U moet uw werknemers schriftelijk informeren over welke gegevens u verwerkt en voor welk doel u dat doet. Maar ook over welke rechten de werknemers hebben op grond van de AVG. En ook over hoe lang u die gegevens bewaart en of u deze gegevens doorspeelt aan derden. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan het doorspelen van gegevens aan de salarisadministratie, de belastingdienst en het pensioenfonds.

Dit geldt niet alleen voor uw werknemers maar ook voor sollicitanten. Sollicitanten hebben dezelfde rechten en moeten hierover schriftelijk geïnformeerd worden.

 

Het is aan te raden om bij indiensttreding van een werknemer een informatiebrief aan de werknemer te overhandigen. Maar ook een sollicitant dient zo een informatiebrief te ontvangen.

 

Kunt u hulp gebruiken bij het opstellen van zo een informatiebrief? Of wilt u meer weten over de AVG en het arbeidsrecht, neem dan contact met mij op.

AVG De Waal Jurist voor het MKB
AVG De Waal Jurist voor het MKB