Kraamverlof vanaf 1 januari 2019

Sinds 1 januari 2019 gelden er nieuwe regels voor verlof rondom geboorte. De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) vervangt het zogenoemde kraamverlof door geboorteverlof.

 

Voorheen kregen werknemers twee dagen kraamverlof na de bevalling van zijn of haar partner. Door invoering van WIEG hebben deze werknemers nu recht op geboorteverlof van éénmaal de wekelijkse arbeidsduur. Het verlof betreft betaald verlof, de werkgever is dan ook verplicht het volledige loon van de werknemer door te betalen.

 

Maar als er in de cao of een regeling met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging afwijkende afspraken zijn gemaakt over kraamverlof, dan blijven deze afwijkende afspraken gelden totdat de cao of regeling is verlopen maar uiterlijk tot 1 juli 2019.

 

Ook het adoptie- en pleegzorgverlof is gewijzigd, de duur van dit verlof is tegenwoordig niet 4 maar 6 weken.

Het is werkgevers aan te raden hun personeelsreglement te controleren. Als de regels rondom kraamverlof, adoptie- en pleegzorgverlof in het personeelsreglement zijn opgenomen, moet dit reglement aangepast worden.

 

Wilt u meer weten over de regels rondom geboorte-, adoptie- of pleegzorgverlof of moet uw personeelsreglement aangepast worden, neemt u dan contact met mij op!

 

Kraamverlof vanaf 1 januari 2019
Kraamverlof vanaf 1 januari 2019