Leningsovereenkomst

Wilt u in privé grote uitgaven doen en leent u dit van uw BV? Of leent u juist grote bedragen aan uw BV? Zorg er dan voor dat u zakelijke voorwaarden hanteert. Voorwaarden zijn zakelijk als de BV die ook zou stellen aan een derde (of een derde aan de BV). Om de zakelijke voorwaarden te kunnen bewijzen is het raadzaam deze voorwaarden schriftelijk vast te leggen. In de leningsovereenkomst neemt u onder andere bepalingen op over de hoogte van het geleende bedrag, aflossingsverplichtingen, rentepercentage en eventuele zekerheden.

Leent u geld van uw BV en hanteert u daarbij geen zakelijke voorwaarden? Dan kan de Belastingdienst de lening als inkomsten beschouwen. In dat geval kunnen de bedragen belast worden als dividenduitkering of loon, met alle fiscale en administratieve gevolgen van dien.

Ook als het gaat om het (uit)lenen van kleine bedragen is het raadzaam om dat schriftelijk vast te leggen. Lees daarover mijn blog van vorige week, rekening-courantovereenkomst DGA.

Geld geleend van of aan uw BV, maar nog geen leningsovereenkomst opgesteld? Neem contact met mij op!

Lenningsovereenkomst-Euro
Lenningsovereenkomst-Euro