Managementovereenkomst

Heeft u niet één BV opgericht maar een holdingstructuur? Dan bent u als DGA waarschijnlijk bestuurder van de holding en de holding bestuurder van de werkmaatschappij. De holding kan de werkzaamheden feitelijk niet zelf uitvoeren. Daarom stelt de holding u als DGA ter beschikking van de werkmaatschappij. Hoewel u de werkzaamheden uitvoert, ontvangt de holding daar meestal een vergoeding voor. Het is verstandig deze constructie en de overige afspraken vast te leggen in een managementovereenkomst. Hierin worden afspraken opgenomen over onder andere de hoogte van de vergoeding, facturatie, opzegtermijnen en beëindiging van de overeenkomst.

Zoals ik in mijn vorige blog schreef moeten de aandeelhouder het salaris van de DGA vaststellen. Dat geldt ook voor het vaststellen van de managementvergoeding voor de holding-bestuurder. Ook hieraan dient een aandeelhoudersbesluit ten grondslag te liggen.

Nog geen managementovereenkomst of bijbehorend aandeelhoudersbesluit opgesteld? Ik help u graag.

Benieuwd naar welke overeenkomsten nog meer van belang zijn? Lees mijn volgende blog over de rekening-courantovereenkomst.