Heeft u hem al, uw nieuwe BTW-identificatienummer?

Alle eenmanszaken krijgen vóór 2020 een nieuw BTW-identificatienummer van de Belastingdienst. Het burgerservicenummer (BSN) wordt niet meer verwerkt in dit nieuwe nummer. Op dit moment is het BTW-nummer van eenmanszaken gebaseerd op het BSN van de eigenaar. Dit is in strijd met de privacywetgeving.

ZZP’er let op, u krijgt een nieuw BTW-identificatienummer

Al enige tijd hoort u op de radio een campagne om zzp’ers te informeren over het nieuwe BTW-identificatienummer.

De invoering van het nieuwe BTW-identificatienummer heeft gevolgen voor u als zelfstandig ondernemer, handelend als eenmanszaak. Een van de wettelijke factuureisen is namelijk dat u uw BTW-nummer op uw facturen vermeldt. Vanaf 1 januari 2020 moet u dus uw nieuwe nummer op de facturen zetten. Aanpassing van uw briefpapier is dus nodig.

Geen overgangsrecht

Er komt geen overgangsperiode waarin u nog uw oude BTW-nummer mag gebruiken. U moet uw nieuwe BTW-identificatienummer meteen vanaf 1 januari 2020 gebruiken. Om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen ontvangen eenmanszaken hun nieuwe BTW-identificatienummer al in dit najaar.

Schending privacywetgeving

Door de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de privacybescherming aangescherpt. Dit leidde er toe dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) al in 2018 heeft aangegeven dat het opnemen van het BSN in het BTW-nummer privacygevoelig, onwenselijk en onrechtmatig is. De privacywetgeving wordt dus geschonden door het BSN van zelfstandige ondernemers te verwerken in het BTW-nummer.

2 BTW-nummers naast elkaar

Verdwijnt het op het BSN gebaseerde BTW-nummer dan helemaal? Het antwoord op die vraag is nee. Het ‘oude’ BTW-nummer blijft in gebruik voor de communicatie tussen de belastingdienst en ondernemer en ook bij de belastingdienst intern. Zo bestaan er straks dus twee BTW-nummers naast elkaar.

Vermelding BTW-identificatienummer op uw website

Bij levering aan consumenten bent u verplicht om uw BTW-nummer op uw website/webshop te zetten. Sinds kort mocht u dit nummer achterwege laten door de privacygevoeligheid. Maar nu u een nieuw privacy-proof nummer krijgt, moet u het nummer weer op uw website zetten.

To do voor 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 gebruikt u alleen nog uw nieuwe BTW-identificatienummer in het contact met uw klanten en leveranciers. Vergeet niet:

  • uw briefpapier en facturen aan te passen en het nieuwe nummer te vermelden;
  • uw nieuwe nummer (weer) op uw website/webshop te zetten;
  • het nieuwe nummer door te geven aan uw boekhouder of accountant.