Overuren compenseren in vrije tijd, mag dat nog wel?

In veel bedrijven geldt dat als een werknemer meer uren werkt dan overeengekomen, deze zogezegde overuren worden gecompenseerd in vrije tijd. Maar mag dat nog wel nu de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is gewijzigd?

Zoals een jurist betaamt is het antwoord daarop, dat hangt er vanaf.

Sinds 1 januari 2018 is de WML gewijzigd en geldt dat een werknemer over alle gewerkte uren tezamen ten minste het wettelijk minimumloon dient te ontvangen. Niet alleen de ‘gewone’ uren maar ook meeruren en overuren vallen nu onder de WML. Dit heeft tot gevolg dat voor werknemers die om en nabij het minimumloon verdienen een tijd-voor-tijd regeling vaak niet zonder meer mogelijk is.

Maar, zolang het salaris van een werknemer hoger is dan het wettelijke minimumloon berekend over de overeengekomen uren én de overuren samen, dan mogen de overuren wel gecompenseerd worden in vrije tijd. Bovendien is tijd-voor-tijd binnen één betaalperiode wel toegestaan.

Wilt u meer weten over compensatie van overuren of wilt u weten of uw regeling omtrent overuren geoorloofd is, neemt u dan contact met mij op.