Rekening-courantovereenkomst DGA

Waarschijnlijk heeft u bij het opstarten van de onderneming al heel wat bedragen voorgeschoten aan de BV. Maar ook heeft u wellicht met de zakelijke rekening privé-uitgaven gedaan. In beide gevallen is het raadzaam om een rekening-courantovereenkomst op te stellen. Als u niets vastlegt over dit soort transacties dan kan de Belastingdienst de bedragen die u uit de BV haalt voor privé-uitgaven aanmerken als dividend. En over dividend moet u belasting betalen.

Met de rekening-courantovereenkomst legt u vast dat alle geldelijke vorderingen en schulden die u en de BV over en weer op elkaar hebben automatisch worden verrekend.

Zolang het saldo van de rekening-courantrekening onder de EUR 17.500 blijft is het niet nodig rente te berekenen, daarboven wel. Het rentepercentage neemt u op in de rekening-courantovereenkomst. Maar ook afspraken over de duur van de overeenkomst, het maximum bedrag van het krediet en de opeisbaarheid van de vorderingen en schulden.

Bij een rekening-courantverhouding gaat het om relatief kleine bedragen en korte termijnen. Doet de BV grote uitgaven voor privé (of u privé voor de BV) dan is het raadzaam hiervoor een leningsovereenkomst op te stellen.

Kleine bedragen geleend van of voorgeschoten aan uw BV maar nog geen rekening-courantovereenkomst? Neem contact met mij op!

Heeft u grotere bedragen geleend van of aan uw BV, lees dan mijn volgende blog over de leningsovereenkomst.