Stijging van het wettelijk minimumloon van bijna €20!

Tweemaal per jaar past de minister van SZW het wettelijk minimumloon aan, aan de gemiddelde contractontwikkelingen. Zo steeg het wettelijke minimumloon in januari met €21,60. Ook per 1 juli wordt een stijging van het wettelijk minimumloon doorgevoerd van bijna €20 bruto per maand. Door deze stijging krijgen werknemers minimaal recht op:

  • €1.635,60 per maand;
  • €377,45 per week;
  • €75,49 per dag.

Het wettelijk minimumloon is het bruto loon dat u uw werknemers minimaal moet betalen. Het betreft een minimumloon. In een CAO of arbeidsovereenkomst kunnen echter afwijkende afspraken over een hoger loon opgenomen zijn.

Niet alleen het wettelijk minimumloon stijgt. Ook de leeftijd waarop werknemers recht krijgen op het volledig minimumloon daalt. Nu is de leeftijdsgrens nog 22 jaar. Met ingang van 1 juli 2019 zal het wettelijk minimumloon gaan gelden vanaf 21 jaar.

Ook bestaat er een wettelijk minimum jeugdloon. Dit loon geldt voor werknemers van 15 tot en met 20 (nu nog 21) jaar. Ook dit loon wordt tweemaal per jaar opnieuw vastgesteld.

Verdienen uw werknemers het wettelijk minimumloon? Let dan op de volgende punten:

  • Voer in januari en juli de halfjaarlijkse verhoging van het wettelijk minimumloon door;
  • Pas het loon aan als uw werknemer 21 jaar wordt. Vanaf 1 juli geldt voor 21-jarige het volledig wettelijk minimumloon.
  • Het wettelijke minimum jeugdloon is leeftijdsafhankelijk. Pas daarom het loon van jeugdige werknemers (15 t/m 20) aan als zij een jaar ouder worden;
  • Vergeet de minimumvakantiebijslag niet. De vakantiebijslag is namelijk niet verdisconteerd in het wettelijk minimumloon.

Wilt u meer weten over de stijging van het wettelijk minimumloon? Heeft u andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem dan contact met mij op.