Overuren compenseren in vrije tijd, mag dat nog wel?

In veel bedrijven geldt dat als een werknemer meer uren werkt dan overeengekomen, deze zogezegde overuren worden gecompenseerd in vrije tijd. Maar mag dat nog wel nu de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is gewijzigd?   Zoals een jurist betaamt is het antwoord daarop, dat hangt er vanaf.   Sinds 1 januari 2018 is de […]