Aandeelhoudersovereenkomst

aandeelhoudersovereenkomst

Als u samen met anderen een BV opricht dan is het raadzaam om een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen. In deze overeenkomst worden de onderlinge verhoudingen tussen de aandeelhouders vastgelegd. Hoe handelt u bijvoorbeeld als een van de aandeelhouders langdurig arbeidsongeschikt raakt? Of wat te doen als iemand een bod doet op de aandelen van de […]