Meer goed nieuws voor ouders: betaald ouderschapsverlof

Man-met-kind-aan-het-werk de Waal jurist

Op 8 januari jl. schreef ik over ander goed nieuws voor aanstaande ouders. Het geboorteverlof geeft werknemers waarvan de partner bevalt sinds dit jaar recht op betaald verlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Nu is er nog meer goed nieuws voor ouders. Europa moet namelijk socialer worden, het combineren van werk en privé moet makkelijker […]