Stijging van het wettelijk minimumloon van bijna €20!

Tweemaal per jaar past de minister van SZW het wettelijk minimumloon aan, aan de gemiddelde contractontwikkelingen. Zo steeg het wettelijke minimumloon in januari met €21,60. Ook per 1 juli wordt een stijging van het wettelijk minimumloon doorgevoerd van bijna €20 bruto per maand. Door deze stijging krijgen werknemers minimaal recht op: €1.635,60 per maand; €377,45 […]