Vakantiedagen vervallen 1 juli 2019

De wettelijke vakantiedagen die een werknemer in 2018 heeft opgebouwd maar niet heeft opgenomen vervallen per 1 juli 2019. Werkgevers, informeer uw werknemers hier tijdig hierover!

 

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Alle werknemers hebben per jaar minimaal recht op viermaal de wekelijkse arbeidsduur aan vakantiedagen. Dit zijn de zogeheten wettelijke vakantiedagen. Daarnaast kan een werknemer ook recht hebben op bovenwettelijke vakantiedagen. Afspraken over bovenwettelijke vakantiedagen worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, CAO of personeelsreglement. Heeft een werknemer vakantiedagen in enig jaar over dan gaan ze mee naar het volgende jaar.

 

Vervallen en verjaren van vakantiedagen

In 2012 is de vakantiewetgeving gewijzigd. Sindsdien geldt dat wettelijke vakantiedagen een half jaar na het jaar van opbouw vervallen. De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren pas vijf jaar na het jaar van opbouw. Schriftelijk kunnen afspraken gemaakt worden de vervaltermijn te verlengen. Neemt de werknemer de wettelijke vakantiedagen niet tijdig op, dan verliest hij het recht op deze dagen. De korte vervaltermijn is bedoeld om werknemers te stimuleren de wettelijke vakantiedagen tijdig op te nemen.

 

Het is aan de werkgever om een goede vakantiedagenadministratie bij te houden. Als een werknemer vakantiedagen opneemt dan gaat dat in volgorde van de geldigheidsduur. De vakantiedagen die het eerst vervallen c.q. verjaren worden het eerst opgenomen.

Voor de vakantiedagen van afgelopen jaren geldt het volgende:

  • 1 juli 2019 vervallen de wettelijke vakantiedagen 2018;
  • 1 januari 2020 verjaren de bovenwettelijke vakantiedagen 2014;
  • 1 juli 2020 vervallen de wettelijke vakantiedagen 2019;
  • 1 januari 2021 verjaren de bovenwettelijke vakantiedagen 2015;
  • 1 januari 2022 verjaren de bovenwettelijke vakantiedagen 2016;
  • 1 januari 2023 verjaren de bovenwettelijke vakantiedagen 2017;
  • 1 januari 2024 verjaren de bovenwettelijke vakantiedagen 2018;
  • 1 januari 2025 verjaren de bovenwettelijke vakantiedagen 2019.

De opnamevolgorde kan veranderen als een werknemer niet in staat is geweest vakantiedagen op te nemen. Dit kan bijvoorbeeld komen door ziekte. Maar ook indien de werkgever de werknemer geen gelegenheid heeft gegeven om vakantie op te nemen. In dat geval verjaren ook de wettelijke vakantiedagen pas na vijf jaar.

 

Informatieplicht werkgever

Als werkgever heeft u een verregaande informatieplicht. U moet uw werknemers niet alleen stimuleren jaarlijks vakantie op te nemen. U moet ook uw werknemers tijdig informeren over de kans dat vakantiedagen komen te vervallen. Met tijdig wordt bedoeld dat de werknemers echt de mogelijkheid krijgen om nog vakantie op te nemen. Als u uw werknemers niet tijdig informeert of niet kan bewijzen dat u dit heeft gedaan, dan kan het zijn dat de dagen niet komen te vervallen. In dat geval zal u deze dagen in de toekomst alsnog moet toekennen of uitbetalen bij het einde van het dienstverband. U doet er dus goed aan om uw werknemers tijdig en uitgebreid te informeren over het verval van vakantiedagen.

 

 

Wilt u meer weten over de vakantiewetgeving, het opnemen, vervallen, verjaren of uitbetalen van vakantiedagen, neem contact met mij op.

Vervallen vakantie dagen De Waal jurist voor het MKB
Vervallen vakantie dagen De Waal jurist voor het MKB