Vrij met de feestdagen?

Nog even en dan is het weer kerst. Dagen waarop veel werknemers vrij zijn. Maar is het wel zo vanzelfsprekend om vrij te zijn met de feestdagen? Heeft een werknemer hier recht op of kan een werkgever verlangen dat zijn werknemers komen werken?

Deze vraag komt natuurlijk niet alleen op bij kerst en nieuwjaarsdag maar geldt voor alle officiële Nederlandse feestdagen.

Hoewel voor veel werknemers deze feestdagen vrije dagen zijn, staat dat niet in de wet. Er is dus geen wettelijk recht op een vrije dag op een officiële feestdag. Werkgever en werknemer moeten zelf afspreken of feestdagen vrije dagen zijn. Is er een CAO van toepassing dan staat daarin vaak wel een regeling over feestdagen opgenomen. Zo niet, dan kunnen werkgever en werknemer zelf afspraken maken en opnemen in bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst of arbeidsvoorwaardenreglement.

Meer weten? Neem dan contact met mij op. Overigens ben ik wel vrij met de feestdagen.