De WAB komt eraan, het arbeidsrecht wijzigt!

We zijn nog maar net gewend aan de regels van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en een nieuwe wet is aangenomen. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De WAB wijzigt het arbeidsrecht op belangrijke punten.

Deze nieuwe wet moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in vaste dienst te nemen, terwijl flexwerk mogelijk blijft. De meeste regels van de WAB gaan per 1 januari 2020 gelden. Voor een aantal regels geldt dat u als werkgever daar nu al rekening mee kan houden.

In mijn komende 5 blogs ga ik in op de gevolgen van de WAB voor de ketenregeling, de transitievergoeding, oproepcontracten, het ontslagrecht en de WW-premie. Wilt u meer weten over hoe de WAB het arbeidsrecht wijzigt? Houd mijn blogs in de gaten of neem contact met mij op.

WAB-door Daniele de Waal de jurist voor het MKB
WAB-door Daniele de Waal de jurist voor het MKB