De arbeidsovereenkomst DGA

Als bestuurder en enig aandeelhouder van uw BV wordt u ook wel DGA genoemd, directeur groot aandeelhouder. Als DGA werkt u voor uw eigen BV, u bent als het ware bij uzelf in dienst, werkgever en werknemer tegelijk. Werknemers werken op basis van een arbeidsovereenkomst. Dit is niet anders voor een DGA. Gevoelsmatig wellicht een beetje gek dat u met uzelf een contract moet sluiten, maar het is wel nodig.

 

Allereerst is het nodig voor de fiscus. De belastingdienst veronderstelt dat de bedrijfsvoering zakelijk is. Afspraken tussen de BV en DGA moeten duidelijk zijn. Wat is de hoogte van het salaris, worden er onbelaste vergoedingen verstrekt, wordt er een telefoon of auto van de zaak ter beschikking gesteld? Deze afspraken worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Bij vragen van de fiscus kan de arbeidsovereenkomst overlegd worden.

 

Ook komt het belang van een arbeidsovereenkomst naar voren in geval van faillissement. Bij faillissement kan het zijn dat een curator een rechtshandeling tussen de DGA en de BV vernietigd, bijvoorbeeld omdat er slechts een mondelinge arbeidsovereenkomst bestaat. Gevolg kan zijn dat geconstateerd wordt dat het salaris van de DGA onverschuldigd is betaald en moet worden terugbetaald!

 

Voor het vaststellen van het salaris heb je niet alleen een arbeidsovereenkomst nodig maar ook een aandeelhoudersbesluit. Voor de meeste BV’s geldt namelijk dat de aandeelhouders de bezoldiging van het bestuur vaststellen en dat gebeurt bij aandeelhoudersbesluit. Niet alleen voor het vaststellen van het eerste salaris, maar ook aan iedere verhoging of verlaging dient een aandeelhoudersbesluit ten grondslag te liggen.

 

Nog geen arbeidsovereenkomst DGA of bijbehorend aandeelhoudersbesluit opgesteld? Ik help u graag.

De arbeidsovereenkomst DGA
De arbeidsovereenkomst DGA