Vakantiedagen meenemen naar 2020?

Het jaar 2019 is bijna om. De salarisbetaling voor december staat gepland en wellicht wordt er ook nog een bonus of 13emaand uitgekeerd. Werknemers nemen vakantiedagen op met de feestdagen. Het nieuwe jaar kan beginnen. Maar hoeveel vakantiedagen hebben uw werknemers nog? Zijn het er wel genoeg om deze periode vrij te zijn? Hebben ze wellicht nog heel veel dagen over? Mag u deze dagen uitbetalen, komen ze te vervallen of mogen werknemers deze vakantiedagen meenemen naar 2020? Hoe zit het ook al weer?

 

Opgebouwde vakantiedagen gaan mee naar volgend jaar

 

Als een werknemer niet al zijn opgebouwde vakantiedagen heeft opgenomen, mag hij deze dagen meenemen naar het volgende jaar. Regels van werkgevers die bepalen dat het meenemen van vakantiedagen is beperkt of zelfs verboden zijn niet geldig.

 

Vakantiedagen vervallen

 

Maar hoe lang blijven die meegenomen vakantiedagen dan geldig? Indien het wettelijke vakantiedagen betreffen, vervallen die dagen in beginsel na juni van het nieuwe jaar. De bovenwettelijke vakantiedagen vervallen pas na vijf jaar.

 

Vakantiedagen uitbetalen

 

En uitbetaling van deze vakantiedagen, is dat mogelijk? Voor zover het wettelijke vakantiedagen betreffen mag u deze vakantiedagen niet uitbetalen. Gaat het om bovenwettelijke vakantiedagen dan is uitbetaling alleen toegestaan op verzoek van de werknemer.

 

Wilt u meer weten over de regels omtrent vakantiedagen, neemt u dan contact met mij op.