De WAB komt eraan, de transitievergoeding wijzigt!

De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt weer wijzigingen in het arbeidsrecht. In mijn vorige blog schreef ik over de wijzigingen in de ketenregeling. De WAB wijzigt ook de regels omtrent de transitievergoeding.

Transitievergoeding onder huidig recht

De transitievergoeding, hoe zat het nu ook al weer. Kort samengevat bent u als werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd indien u de arbeidsovereenkomst wil opzeggen, ontbinden of niet wenst te verlengen. De transitievergoeding is niet verschuldigd als er sprake is van ernstige verwijtbaarheid van de werknemer. Bovendien moet de arbeidsovereenkomst tenminste 24 maanden hebben geduurd. Uitzonderingen daargelaten geldt dat over de eerste 10 dienstjaren de transitievergoeding gelijk is aan 1/6 maandsalaris per half gewerkt dienstjaar en 1/4 maandsalaris over elk daaropvolgend half gewerkt dienstjaar.

Transitievergoeding onder de WAB

De WAB wijzigt de regels voor de transitievergoeding. Met ingang van 1 januari 2020 krijgen werknemers vanaf de eerste dag van het dienstverband recht op een transitievergoeding. Daarnaast wordt de transitievergoeding straks niet meer afgerond op volledig gewerkte halve dienstjaren, maar berekend over de feitelijke duur van het dienstverband. Wel zal de opbouw van de transitievergoeding bij lange dienstverbanden verlagen. Of de werknemer nu lang of kort in dienst is, voor elk gewerkt dienstjaar is de transitievergoeding gelijk aan 1/3 maandsalaris. Indien de werknemer nog geen jaar gewerkt heeft, dan vindt de berekening plaats naar rato.

Geen overgangsrecht

Ook voor deze wijziging is er geen overgangsrecht. Dat wil zeggen dat de regeling direct per 1 januari 2020 geldt. Bent u op of na 1 januari 2020 een transitievergoeding verschuldigd, dan wordt die berekend vanaf de eerste dag van het dienstverband en is deze gelijk aan 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar.

Houd nu al rekening met de nieuwe regels

Het is daarom belangrijk dat u als werkgever nu al bij het verlengen van arbeidsovereenkomsten rekening houdt met deze wijzing. Verlengt u de arbeidsovereenkomst verlengt tot na 1 januari 2020, dan is de transitievergoeding verschuldigd als u de arbeidsovereenkomst opzegt, ontbindt of niet voortgezet, ongeacht de duur van het dienstverband.

Binnenkort de dienstbetrekking van een werknemer beëindigen en benieuwd hoe het nu zit met de transitievergoeding? Neem contact met mij op en ik informeer u graag.