De WAB komt eraan, de WW-premie wijzigt!

In mijn afgelopen vier blogs heeft u kunnen lezen welke veranderingen de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt in het arbeidsrecht. De regels met betrekking tot de ketenregeling, de transitievergoeding, oproepovereenkomsten en voor ontslag wijzigen. Vandaag mijn laatste blog in deze reeks. De WAB wijzigt ook de WW-premie.

 

De WAB moet bewerkstelligen dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om werknemers in vaste dienst te nemen. Daarom wordt er een lagere WW-premie ingevoerd voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

 

WAB wijzigt WW-premie

Nu is de hoogte van de door de werkgever verschuldigde WW-premie afhankelijk van de bedrijfssector waarin de Belastingdienst de werkgever heeft ingedeeld. Deze sectorindeling c.q. premiedifferentiatie verdwijnt.

De WAB wijzigt de WW-premie. Met de WAB worden twee soorten premies ingevoerd: een hoge en een lage premie. Werkgevers gaan een lage WW-premie betalen voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd en een hoge WW-premie voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd en oproepovereenkomsten. De premiedifferentiatie vindt straks dus per werknemer plaats en niet meer per sector.

 

Lage WW-premie

Om de lage WW-premie te mogen hanteren geldt wel een aantal voorwaarden. Allereerst moet de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gelden. Ten tweede moet deze ook schriftelijk overeengekomen zijn. Bovendien moeten de contracturen per periode eenduidig in de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd.

 

Uitzondering voor BBL contracten en studentenbaantjes

Uitzondering op de hoge ww-premie geldt voor BBL’ers (Beroepsbegeleidende Leerweg) en studentenbaantjes. Op de BBL leer-arbeidsovereenkomst is de lage premie van toepassing. Zo ook op flexibele contracten voor jongeren onder de 21 jaar die gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werken.

 

Toch hoge WW-premie bij vast contract

Aan de andere kant geldt er ook een uitzondering op de lage ww-premie. Als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na korte tijd eindigt, dan geldt alsnog de hoge premie en wel met terugwerkende kracht. Ook geldt de hoge ww-premie als een parttime werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in een kalenderjaar 30% of meer uren verloond krijgt dan contractueel is afgesproken.

Maar let ook op! Heeft u de arbeidsovereenkomst van uw vaste personeel niet schriftelijk vastgelegd, dan betekent dat dus dat u niet de lage premie mag hanteren!

 

Loonstrook

De Belastingdienst beoordeeld de verschuldigde WW-premie primair aan de hand van loonstroken. U bent als werkgevers dan ook vanaf 1 januari 2020 verplicht om de volgende gegevens op de loonstroken te vermelden:

  • de overeengekomen arbeidsduur;
  • of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die schriftelijk is vastgelegd;
  • of er sprake is van een oproepovereenkomst.

Bovendien moet u een afschrift van de arbeidsovereenkomsten van werknemers voor u een lage WW-premie betaalt in de loonadministratie opnemen.

 

Arbeidsovereenkomst nog niet schriftelijk vastleggen? Neem contact met mij op.

Wet arbeidsmarkt in balans
Wet arbeidsmarkt in balans